AVG De Nieuwe Privacy wetgeving

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving.
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijgt u meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
Uw privacy-rechten worden versterkt en uitgebreid.

Wanneer u bij Body Home komt krijgt u een intake gesprek 
In dit intake gesprek worden naar uw persoonlijke gegevens  gevraagd zoals bv uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, en e-mailadres.
Ook wordt er gevraagd naar bijzonderheden omtrent uw gezondheid i.v.m productgebruik en toe te passen behandelingen.
Zonder aarzelen geeft u dit soort gegevens aan ons.
U gaat er immers vanuit dat wij voorzichtig met uw gegevens omgaan.
En dat doen wij ook! 

Een korte uitleg:

HOE GAAT BODY HOME OM MET UW GEGEVENS?

1.) Van wie verwerkt Body Home persoonsgegevens?

  • Klanten
  • Mensen die, via social media kanalen en onze website, interesse tonen in onze producten en behandelingen.

2.) Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens door Body Home gebruikt?

  • Uw naam wordt gebruikt om uw afspraak te noteren in de agenda.
  • Uw adres wordt gebruikt om de producten, die u  hebt besteld via onze website en fb-acties, te versturen.
  • Uw telefoonnummer wordt gebruikt  om een afspraak met u te maken, te verzetten of te annuleren.
  • Uw gegevens over uw gezondheid en evt. medicijn gebruik, worden gebruikt om onze behandelingen -en productgebruik op uw persoonlijke situatie af te stemmen.
  • Uw e-mailadres wordt gebruikt om u infomatie te sturen of een afspraak in te plannen
  • Voor- en Na foto's van huidproblemen of behandelingen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. De voor en na foto's worden gedeeld op social media na toestemmening van u.

3.) Communicatie via social media.
Body Home is actief op social media (Facebook).
Wanneer u contact met mij opneemt via social media, voor bijvoorbeeld het maken, wijzigen of annuleren van een afspraak, of voor het bestellen van een product, dan vragen wij in een privé bericht naar uw persoonsgegevens.
Zo kunnen wij controleren of we met de juiste persoon in gesprek zijn.
Als u deelneemt aan onze actie(s) op social media, dan verwerken wij uw gegevens om de actie(s) uit te kunnen voeren en u te informeren over de uitslag van de actie.
Uw gegevens worden bewaard zolang nodig is om onze actie(s) uit te kunnen voeren.
Als wij uw gegevens willen gebruiken bij de bekendmaking van de uitslag, dan vragen wij u  daar vooraf toestemming voor.

4.) Verstrekking van juw gegevens aan derden.

4.1 Ter bescherming van uw persoongegevens heeft Body Home passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoongegevens maakt Body Home geen gebruik van diensten van derden.

 

5.) Inzage in persoonlijke gegevens.
U hebt altijd recht op inzage van uw persoonsgegevens.
Wilt u weten hoe -en welke gegevens van u bij ons geregistreerd staan, vraagt u ons er gerust naar. U kunt/mag, ten alle tijden, wijzigingen aanbrengen.

Het klinkt allemaal wat overdreven misschien, maar wij zijn blij met deze veranderingen.
Wij, als kleine ondernemer, gaan al jaren correct om met uw persoonlijke gegevens, maar er zijn situaties genoeg bekend waarbij dat anders is.

 

6: Wijzigingen:

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, de wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Body Home adviseert u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.